• Lug Maršala Tita 69, Beočin
  • 0645375717

Otvaranje sezone lova na fazansku divljač 19/20

Otvaranju sezone lova na fazana i koku prisustvovalo je i 30tak gostiju iz raznih krajeva Vojvodine. Po dolasku na zborno mesto, koji je bio i kratak trening za sve one koji su prvi put u ovom lovištu, održan je kratak brifing od strane vodje lova Ratka Gašpara.

Svim učesnicima je skrenuta pažnja na obavezne markere jer je vegetacija još uvek jaka i atar nije sredjen od gajenih kultura pre svega misleći na kukuruz koji stoji na skoro pola  atara. Oktobar mesec je period kada najveći broj lovačkih udruženja počinje glavnu lovnu sezonu – lov na fazansku divljac. Kako nam je predsednik lovačkog društva Zlatko Kukučka ispričao, početku glavne lovne sezone na fazansku divljač je prethodio iscrpan rad tokom cele godine. Svi članovi društva su vredno radili tokom godine na izgradnji lovno-tehničkih objekata.  Izgradjene su hranilice za prihranu prirodne populacije fazanske divljači al ii druge divljači. Posejano je  i obradjeno je  3jutra kukuruza za zimsku prihranu kako fazanske divljači tako i visoke divljači. Posle nekih sat i po vremena šetnje po teškom terenu usledila je i, po neke, tako željena pauza za odmor kao i za lovački doručak.  Loši vremenski uslovi su uticali na slab početak i odstreljen je tek po koja koka i fazan.